+371 67 08 04 08

Īpašuma apdrošināšana - sniegs Jums aizsardzību no neparedzētiem izdevumiem


Pasargājiet savu lielāko un vērtīgāko pirkumu. Apdrošiniet savu mājokli pilnībā - nesošās konstrukcijas, iekšējā apdare, iedzīve un civiltiesiskā atbildība. Drošība Jūsu mājoklim. Kopā izdevīgāk!
Aprēķināt polises
cenu
Pērkot polisi
mūsu mājas lapā →
-20%

Īpašumu apdrošināšana pasargās jūsu mājokli pret šādiem riskiem:

Uguns nelaimes – ugunsgrēks, eksplozija, tiešs zibens spēriens, arī pilotējama lidaparāta, tā daļu un kravas uzkrišana;
Dabas stihijas – vētra, krusa, plūdi, nepārtaukta snigšana un ledus svars;
Zādzība ar ielaušanos un laupīšana;
Inženierkomunikāciju (kanalizācijas, elektroinstalācijas, ūdensvadu, apkures un ventilācijas, t.sk. kondicionēšanas sistēmas) avārija un noplūde no tām, t.sk. sala radīti zaudējumi un trešo personu radīta ūdens noplūde;
Transportlīdzekļu trieciens.
Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, segsim arī bez papildus samaksas:
Glābšanas izdevumus – lai dzēstu, novāktu un sakoptu sabojāto īpašumu;
Viesnīcas izdevumus – ja īpašums būs bojāts un tajā nebūs iespējams uzturēties remontdarbu laikā;
Zaudējumus ēkas koplietošanas daļām.

Zvaniet 67 080 408 vai rakstiet office@ban.lv!

Katrā apdrošināšanas līgumā ir norādīts paša riska apmērs – tā ir naudas summa, ar kuru klients piedalās zaudējuma apmēra segšanā. Paša risks līgumā ir minēts konkrētā naudas izteiksmē.

Paša risks liek klientam justies atbildīgam un rūpēties par savu īpašumu.

Svarīgi atcerēties!!!
Atlīdzības gadījumā klientam tiek izrakstīts rēķins par pašriska apmaksu. Maksājums klientam ir jāveic mūsu sabiedrībā līdz īpašuma remontdarbu pabeigšanai.
Ir iespēja pasargāt arī savu kustamo mantu - televizors, ledusskapis, dators, velosipēds, mēbeles, apģērbs, aizkari u.c. ikdienas lietošanai paredzētais kustamais īpašums, to apdrošinot pret tādiem pašiem riskiem kā nekustamo īpašumu. Visa mājoklī esošā manta tiek apdrošināta, vienojoties ar klientu par kopējo apdrošināšanas summu.

Svarīgi atcerēties!!!
Mantu saraksts nav jāpilda, tikai atsevišķi ir jānosauc mantas, kuru vērtība pārsniedz EUR 1 423. Tās tiek ierakstītas polisē..
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pasargās Jūs no neparedzētiem izdevumiem, ja, savas darbības vai bezdarbības rezultātā, Jūs būsiet radījuši zaudējumus trešo personu veselībai, dzīvībai un/vai mantai.

Svarīgi atcerēties!!!
Jums nevajadzēs segt šos izdevumus no savas kabatas, tos segs apdrošinātājs..
Baltijas Apdrošināšanas Nama īpašuma apdrošināšana atlīdzina zaudējumus, ja:
 • izcēlies ugunsgrēks vai notikusi eksplozija;
 • notikusi trešo personu prettiesiska rīcība (zādzība, tīša objekta iznīcināšana vai bojāšana).
 • notikusi šķidruma noplūde, ko izraisījusi avārija kanalizācijas, apkures vai ūdensapgādes sistēmās;
 • privātmāja vai dzīvoklis cietis vētrā, viesuļvētrā, krusā vai vētras dēļ ēkai uzkrituši koki vai citi priekšmeti;
 • mājoklis cietis vētras izraisītos plūdos, palos vai ūdenim iekļūstot ēkā;
Novērtējiet priekšrocības, ko sniedz Baltijas Apdrošināšanas Nama īpašuma apdrošināšana:
– teicams klientu serviss:
 • plašs apdrošināmo risku klāsts par izdevīgu cenu;
 • ātra un klientam saprotama zaudējumu atlīdzināšanas procedūra;
 • diennakts klientu atbalsts pa tālruni;
 • operatīva objekta apskate pēc negadījuma;
 • varam piedāvāt celtniecības uzņēmuma pakalpojumus zaudējumu novēršanai;
– izdevīgi nosacījumi:
 • īpašuma apdrošināšana ietver ēkas iekšējās un ārējās apdares, nesošo konstrukciju, komunikāciju un apkures sistēmas elementu apdrošināšanu;
 • stiklojums tiek apdrošināts bez papildus piemaksas un tā laukuma ierobežojuma;
 • apdrošinot dzīvokli daudzdzīvokļu mājā, polise atlīdzina arī koplietošanas telpām nodarītos zaudējumus;
 • standarta polise atlīdzina cita mājokļa īres izdevumus bojātā īpašuma remonta laikā līdz 427 eiro mēnesī,
 • pieejama ekonomiskā polise – tajā netiek ietverts ūdens risks;
 • atlaides klientiem, kas nav pieteikuši zaudējumus;
– ērtības, ko sniedz mūsu īpašuma apdrošināšana:
 • iespēja pašam izvēlēties pašrisku no 70 līdz 700 eiro;
 • atlīdzinām arī plūdu radītos zaudējumi;
 • atlīdzinām arī glābšanas darbu un drupu novākšanas izdevumus;
 • norēķināties par polisi iespējams vairākos maksājumos;
 • individuāla pieeja katram klientam;
 • iespējams apdrošināt arī žogus, pirtis, saimniecības ēkas un pagalma labiekārtojumu.
Cik maksās Jūsu mājokļa īpašuma apdrošināšana, ir atkarīgs no virknes risku ietekmējošu faktoru. No tiem nozīmīgākie ir:
 • pašriska lielums – zaudējumu apmērs, ko, notiekot apdrošināšanas gadījumam, Jūs esat gatavs uzņemies pats (jo lielāks pašrisks, jo lētāka polise);
 • īpašuma platība, vērtība, tehniskais stāvoklis un atrašanās vieta;
 • iekšējās apdares veids – cik kvalitatīva tā ir;
 • ēkas konstrukcija – koka, mūra vai cita veida;
 • īpašumā uzstādītās drošības iekārtas – dūmu detektori, apsardzes sistēmas u.c.
Īpašuma apdrošināšana Jūsu mājoklim būs lētāka:
 • pērkot polisi internetā – atlaide 20%;
 • izvēloties lielāku pašrisku – piedāvājam to izvēlēties no 70 līdz 700 eiro;
 • norēķinoties par polisi vienā vai divos maksājumos, nevis dalot vairākos.
Baltijas Apdrošināšanas Nama īpašuma apdrošināšana iegādājama:
Baltijas Apdrošināšanas Nama īpašuma apdrošināšana pieejama, iegādājoties polisi:
– klātienē:
 • jāsniedz nepieciešamās ziņas par apdrošināmo īpašumu;
 • jāvienojas par īpašuma apskati Jums ērtā laikā.
– internetā:
 • jānorāda nepieciešamās ziņas par apdrošināmo īpašumu;
 • jāsniedz ziņas par polises pircēju;
 • jāveic maksājums tiešsaistes režīmā – 5 minūtes un īpašuma apdrošināšanas polise būs noformēta.
Iegādājoties īpašuma polisi Baltijas Apdrošināšanas Namā, katra klienta vajadzības tiek izvērtētas individuāli. Lai piedāvātu labāko cenu īpašuma apdrošināšanas polisei, svarīga ir katra nianse – detalizēta informācija par mājokli, ēkas tips, mājokļa iekšējā apdare, drošības iekārtas tajā.
Svarīgi! Ja Jums pašlaik ir jautājumi, tad labprāt uz tiem atbildēsim. Sazinieties ar mums pa tālruni 67080408 vai pa e-pastu office@ban.lv!
īpašuma apdrošināšana