+371 67 08 04 08

Informācija par pakalpojuma sniedzēju
(saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 34. panta prasībām)

Apdrošināšanas komersants: “Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS (vienotais reģistrācijas numurs: 40003494976).
Juridiskā adrese: Rīga, Antonijas iela 23, LV-1010. Tālruņa numurs: 67080408. E-pasts: office@ban.lv.

Atlīdzība par apdrošināšanas produkta izplatīšanu ir iekļauta apdrošināšanas prēmijā.

“Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS nesniedz rekomendācijas.

Sūdzību izskatīšana notiek saskaņā ar sūdzību izskatīšanas procedūru.

Pušu saistības regulē Latvijas Republikas normatīvie akti (t.sk. Apdrošināšanas līgums likums un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums).

 

Noteikumi par atteikuma tiesībām distances līgumiem

 

Noteikumi un apdrošināšanas produktu informācijas dokumenti

OCTA produkta informācijas dokuments
Mājdzīvnieku apdrošināšanas noteikumi un produkta informācijas dokuments
Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas noteikumi un produkta informācijas dokuments
Īpašuma visu risku apdrošināšanas noteikumi un produkta informācijas dokuments