+371 67 08 04 08

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana – katram dzīves gadījumam!


Daudzveidīgs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veidu klāsts, juridisko izdevumu atlīdzināšana, ja prasība par zaudējumu piedziņu pret Jums tiek sniegta tiesā, kā arī zaudējumu atlīdzināšana, ja par tiem atbildīgs kāds no ģimenes locekļiem, bez papildu piemaksas.
 • Atlīdzinām medicīniskos izdevumus bez pašriska
 • Nekavējam atlīdzību izmaksu
 • Vienkārša polises iegāde

Kāpēc nepieciešama civiltiesiskās atbildības apdrošināšana?

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pasargās Jūs no neplānotiem izdevumiem, kas ir saistīti ar zaudējumiem, ko nejauši, bez iepriekšēja nodoma vai savas neuzmanības dēļ varat nodarīt apkārtējiem vai viņu mantai. Izplatītākās sadzīves situācijas, kad būtu nepieciešama civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, ir mājokļa ekspluatācija, tā remonts pašu spēkiem, piedalīšanās ceļu satiksmē ar velosipēdu vai motorolleri, medības, mājdzīvnieka (piemēram – suņa) turēšana, kā arī aktīvā atpūta. Mūsu polise atlīdzinās izdevumus par cietušās personas ārstēšanos, kompensēs tās darbaspēju zudumu, nāvi. Tiks atlīdzināti arī trešajai personai piederošas mantas bojājumi un bojāeja, kā arī juridiskie izdevumu.

Privātpersonām Baltijas Apdrošināšanas Namā iespējams apdrošināt vairākus civiltiesiskās atbildības veidus:
 • vispārējo civiltiesisko atbildību;
 • dzīvokļa īpašnieka vai īrnieka civiltiesisko atbildību;
 • namīpašnieka vai īrnieka civiltiesisko atbildību;
Polisi iespējams papildināt ar citiem riskiem:
 • velobraucēja un motorollera vadītāja civiltiesisko atbildību;
 • sportista (amatiera) civiltiesisko atbildību;
 • mednieka civiltiesisko atbildību;
 • mājdzīvnieka īpašnieka civiltiesisko atbildību.
Atkarībā no apdrošināšanas veida Baltijas Apdrošināšanas Nama civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise atlīdzina izdevumus, kas saistīti:
 • ar trešās personas miesas bojājumiem (ieskaitot slimību vai nāvi);
 • ar trešās personas īpašuma fizisku bojājumu vai zudumu;
 • juridiskos un tiesāšanās izdevumus, ja prasība par zaudējumu piedziņu pret tiek iesniegta tiesā.
Novērtējiet priekšrocības, ko sniedz Baltijas Apdrošināšanas Nama civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise:
– teicams klientu serviss:
 • ātra un klientam saprotama zaudējumu atlīdzināšanas procedūra;
 • pieejamas dažādas apdrošināmo risku un apdrošinājuma summu kombinācijas;
 • iespēja saņemt konsultāciju par piemērotāko apdrošināšanas veidu;
– izdevīgi nosacījumi:
 • bez papildu maksas sedzam arī visu ģimenes locekļu trešajām personām nodarītos zaudējumus;
 • sedzam arī juridiskos un tiesāšanās izdevumus, kas rodas, ja prasība par zaudējumu atlīdzību tiek celta tiesā;
 • pievilcīgas apdrošināšanas polises cenas ar nepieciešamo apdrošināto risku klāstu.
– ērtības, ko sniedz mūsu īpašuma apdrošināšanas polise:
 • iespējams samaksāt prēmiju vairākās daļās;
 • individuāla pieeja katram klientam;
 • atlaides klientiem, kas nav pieteikuši zaudējumus;
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas prēmijas lielums ir atkarīgs no virknes risku ietekmējošu faktoru. No tiem nozīmīgākie ir:
 • izvēlētie apdrošināšanas riski;
 • apdrošinājuma summas lielums;
 • apdrošināšanas termiņš.
Baltijas Apdrošināšanas Nama civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi iespējams iegādāties:
Lai pirktu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi:
– klātienē:
 • nepieciešams sniegt ziņas par apdrošināmajām personām;
 • mūsu darbinieks palīdzēs izvēlēties piemērotāko programmu un noformēt polisi;

Iegādājoties civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi Baltijas Apdrošināšanas Namā, katra klienta vajadzības tiek izvērtētas individuāli. Lai piedāvātu labāko cenu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi polisei, svarīga ir katra nianse – detalizēta informācija par apdrošināmo personu un riskiem, vēlamā apdrošinājuma summa un termiņš.

Svarīgi! Ja Jums pašlaik ir jautājumi, tad labprāt uz tiem atbildēsim. Sazinieties ar mums pa tālruni 67080408 vai pa e-pastu office@ban.lv!