+371 67 08 04 08

Veselības apdrošināšanas atlīdzība – lieki netērējot laiku!

Saņemt veselības apdrošināšanas atlīdzību par Baltijas Apdrošināšanas Nama līgumiestādē saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ir ērti. Nav nepieciešams ar katru čeku doties pie apdrošinātāja – ērtāk ir tos sakrāt par vairākām reizēm un iesniegt kopā.
Atlīdzības pieteikšanas veidi
Ja par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem esat norēķinājies ar saviem līdzekļiem, atlīdzību par polisē iekļautajiem pakalpojumiem ir iespējams saņemt iesniedzot Apdošinātājam atlīdzības pieteikumu kopā ar maksājuma, un atlīdzību pamatojošu medicīnisku dokumentāciju.
Dokumentus apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai var iesniegt:
Veselības aprūpes pakalpojumus Jūs varat saņemt ārstniecības iestādēs, ar kurām Baltijas Apdrošināšanas Nams ir noslēdzis sadarbības līgumu. Klientu ērtībām mēs cenšamies nepārtraukti paplašināt sadarbību ar ārstniecības iestādēm visā Latvijā, tāpēc mūsu līgumiestāžu saraksts nepatraukti tiek papildināts.
Lai saņemtu pakalpojumu mūsu līgumiestādē, Jums ir jāuzrāda:
 • veselības apdrošināšanas karte;
 • personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte.
Atkarībā no Jūsu apdrošināšanas programmas pakalpojums var tikt apmaksāts pilnā apmērā vai daļēji, savukārt starpība ir jāsedz klientam no saviem līdzekļiem.
Svarīgi!
 • Dodoties uz izmeklējumiem, vienmēr ir jābūt ārsta nosūtījumam.
 • Maksas stacionāros pakalpojumus (t.sk. maksas operācijas) iepriekš ir jāsaskaņo ar Apdrošinātāju atbilstoši dokumentā “MAKSAS STACIONĀRO PAKALPOJUMU SASKAŅOŠANAS UN GARANTIJAS VĒSTULES IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA” norādītajai informācijai.
 • Pakalpojumi līgumiestādē ar veselības apdrošināšanas karti tiek apmaksāti atbilstoši Jūsu apdrošināšanas programmā paredzētajiem nosacījumiem, ar tiem varat iepazīties savas programmas aprakstā.
Ja pakalpojumu esat saņemuši iestādē, ar kuru mums nav noslēgts sadarbības līgums (nelīgumiestādē) vai par pakalpojumiem esat norēķinājušies no saviem līdzekļiem, čeki par veiktajiem maksājumiem jāiesniedz mums. Apdrošināšanas atlīdzība par šiem maksājumiem tiek aprēķināta atbilstoši izvēlētajām apdrošināšanas programmām un polises nosacījumiem.
Dokumentus apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai var iesniegt:
 • Tiešsaitē — E-pieteikums;
 • Apdrošinātāja birojos visā Latvijā;
 • Pa pastu, sūtot vēstuli AAS „Baltijas Apdrošināšanas Nams” Zaudējumu noregulēšanas departamentam Antonijas ielā 23, Rīgā, LV -1010;
 • Nosūtot uz e-pastu veseliba@ban.lv.
Par pakalpojumiem, kas saņemti iestādē, ar kuru mums nav noslēgts sadarbības līgums (nelīgumiestādē) vai par pakalpojumiem, par kuriem esat norēķinājušies no saviem līdzekļiem, Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai Jums jāiesniedz:
 • Pieteikums apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai;
 • Elektroniskā kases aparāta čeks vai stingrās uzskaites kvīts, kas satur sekojošu informāciju:
  • Pakalpojuma sniedzēja rekvizīti (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese);
  • Jūsu vārds, uzvārds un personas kods;
  • Pakalpojumu atšifrējums, daudzums, cena un saņemšanas datums.
 • Atlīdzību pamatojoša medicīniskā dokumentācija:
  • maksas ambulatoriem vai stacionāriem pakalpojumiem, ambulatorai un stacionārai rehabilitācijai - izraksts no medicīniskās kartes vai norīkojums;
  • laboratoriskajiem izmeklejumiem – ārstējošā ārsta nosūtījums. Iesniedzot čeku par NVD apmaksāto analīžu noņemšanu, ārsta nosūtījums nav nepieciešams;
  • medikamentu un optikas iegādei - receptes kopija;
  • zobārstniecībai – izraksts no medicīniskās kartes, kurā ir norādīta diagnoze, veiktās manipulācijas un izmantoto materiālu atšifrējums;
  • sporta abonementu iegādei – abonementa kopija vai abonementa apmeklējumu kartes kopija, kurā uzrādītas apmeklējuma reizes.
  Svarīgi!
  • Dodoties uz izmeklējumiem, vienmēr ir jābūt ārsta nosūtījumam.
  • Maksas stacionāros pakalpojumus (t.sk. maksas operācijas) iepriekš ir jāsaskaņo ar Apdrošinātāju atbilstoši dokumentā “MAKSAS STACIONĀRO PAKALPOJUMU SASKAŅOŠANAS UN GARANTIJAS VĒSTULES IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA” norādītajai informācijai.
  • Apdrošināšanas atlīdzība par saņemto pakalpojumu tiek aprēķināta atbilstoši Jūsu apdrošināšanas programmā minētajiem nosacījumiem.
Pēc tam, kad iesniegts atlīdzības pieteikums:
 • mūsu speciālisti izskata Jūsu iesniegto pieteikumu, ja būs nepieciešami vēl citi dokumenti, mēs ar Jums sazināsimies;
 • lēmums tiek pieņemts Jūsu programmas aprakstā norādītajā laikā, pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas;
 • tiek izmaksāta atlīdzība.