+371 67 08 04 08

OCTA atlīdzība – ātri un caurskatāmi!

OCTA atlīdzības saņemšana Baltijas Apdrošināšanas Namā neprasa daudz laika un pūļu. Mēs garantējam ātru un caurskatāmu lēmuma pieņemšanu par zaudējumu atlīdzināšanu. Pēc negadījuma pieteikšanas mēs Jūs informēsim par izmaksu lietas norisi. Ar Jums sazināsies mūsu zvanu centra speciālisti, turklāt saņemsiet arī rakstisku informāciju pa pastu. Atcerieties, Jūs jebkurā brīdī varat noskaidrot savas lietas statusu, piezvanot mums pa tālruni 6 7080440!

Ir jāizvērtē situācija un jārīkojas atbilstoši tai:
– Jāaizpilda saskaņotais paziņojums vai jāizsauc Ceļu policija.
Saskaņoto paziņojumu drīkst aizpildīt tikai tad, ja:
 • negadījumā ir iesaistīti divi transportlīdzekļi;
 • nav cietuši cilvēki;
 • transportlīdzekļiem nav tādu bojājumu, kuru dēļ saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem tie nevar turpināt ceļu;
 • negadījumā iesaistītās personas spēj un var vienoties par visiem notikušā apstākļiem;
 • nav nodarīti zaudējumi citu personu mantai (žogs, ceļa zīmes, stabi, labības lauki u.tml.).
Ceļu policija ir jāizsauc obligāti, ja:
 • negadījumā ir cietuši cilvēki;
 • notikusi sadursme starp trīs vai vairāk transportlīdzekļiem;
 • kāds no negadījumā iesaistītajiem spēkratiem nav braucamā kārtībā;
 • bojāts citai personai piederošs īpašums.
– ieteicams pierakstīt:
 • visus iespējamos negadījumu raksturojošos datus un, ja iespējams – nofotografēt negadījuma vietu;
 • liecinieku kontaktinformāciju;
 • negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmi.
– bojātais transportlīdzeklis vai manta līdz nepieciešamo formalitāšu nokārtošanai jāsaglabā tādā izskatā un kārtībā, kādā tie bija pēc negadījuma.
Ja esmu cietušais:
 • jāvēršas pēc atlīdzības negadījumā vainojamās personas OCTA kompānijā vai arī savā KASKO apdrošināšanas kompānijā;
 • ja negadījumā vainīgajam nav OCTA polises, tad jāvēršas ar pieteikumu pie jebkura apdrošinātāja: atlīdzība tiks izmaksāta no Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja Garantijas fonda. Iesakām vērsties savā OCTA kompānijā, kas Jums palīdzēs atrisināt šo situāciju visefektīvāk.
Ja esmu vainīgais:
 • jāvēršas pie apdrošinātāja, kur iegādājāties OCTA polisi;
 • jāiesniedz savs saskaņotā paziņojuma oriģināls, ja tāds ir;
 • jāparāda savs transportlīdzeklis mūsu ekspertam, kā arī jāaizpilda noteiktas formas pieteikums par notikušo negadījumu.
 • Ja nebūs izpildīti šie nosacījumi, tad saskaņā ar OCTA likuma 41. pantu apdrošinātājam ir tiesības vērsties pret Jums ar regresa prasību izmaksātā zaudējuma apmērā.
  Ceļu satiksmes negadījuma izraisītājam jeb vainīgajam zaudējumi jānovērš, izmantojot savus personīgos līdzekļus, vai arī jāgriežas pie KASKO apdrošinātāja, jo OCTA polises gadījumos zaudējumi tiek atlīdzināti tikai cietušajam.
  Svarīgi! Lēmumu par atlīdzības piešķiršanu var pieņemt tikai tad, kad ir zināms ceļu satiksmes negadījuma izraisītājs. Ja vainīgais nav zināms, lēmums diemžēl nevar tikt pieņemts.
  Ja negadījumā vainojams Baltijas Apdrošināšanas Nama OCTA polises īpašnieks, Jums jāvēršas:
  • Zaudējumu noregulēšanas departamentā Rīgā, Antonijas ielā 23;
  • apdrošinātāja birojos visā Latvijā (sk. https://www.ban.lv/kontakti/);
  • aizpildot OCTA apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu un nosūtot pa e-pastu atlidzibas@ban.lv vai pa faksu 67080447;
  • zvanot pa tālruni 6 7080440: pie Jums iepriekš saskaņotajā laikā ieradīsies mūsu eksperts, ja transportlīdzeklis nav braucamā stāvoklī.
  Ja Jūs esat negadījumā cietušais, lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību, Jums jāvēršas negadījuma izraisītāja jeb vainīgās personas apdrošināšanas sabiedrībā. Ja automašīnai ir KASKO polise, tad iespējams vērsties arī pie Jūsu KASKO apdrošinātāja.
  OCTA likums nosaka, ka apdrošinātājs ceļu satiksmes negadījumā cietušai personai atlīdzina:
  • personai nodarītos materiālos un nemateriālos zaudējumus;
  • mantai nodarītos zaudējumus.
  Personai nodarītie materiālie zaudējumi ir:
  • izdevumi par cietušās personas ārstēšanu;
  • slimības pabalsts pārejošas darbnespējas laikā;
  • kompensācija par darbspēju zaudējums;
  • kompensācija tuviniekiem par cietušās personas nāvi.
  Vairāk informācijas: http://www.ltab.lv/lv/norm-akti/mk-noteikumi/page124
  Personai nodarītie nemateriālie zaudējumi ir saistīti ar cietušās personas sāpēm un garīgām ciešanām:
  • pēc fiziskas traumas;
  • pēc sakropļojuma un invaliditātes;
  • zaudējot apgādnieku, apgādājamo vai laulāto;
  • apgādniekam, apgādājamajam vai laulātajam gūstot 1.grupas invaliditāti.
  Vairāk informācijas: http://www.ltab.lv/lv/norm-akti/mk-noteikumi/page125
  Mantai nodarītie zaudējumi ir:
  • transportlīdzekļa bojājums vai bojāeja;
  • ceļa, ceļa būves, ēkas vai būves bojājums vai bojāeja;
  • citai personai piederoša īpašuma bojājums vai bojāeja;
  • kaitējums videi.
  Svarīgi! Apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem materiālajiem un nemateriālajiem zaudējumiem nosaka Ministru Kabinets.
  Lai pieteiktu negadījumu OCTA atlīdzībai, nepieciešami šādi dokumenti:
  • OCTA atlīdzības pieteikums;
  • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija;
  • saskaņotais paziņojums, ja tas aizpildīts pēc negadījuma;
  • izziņa, ja negadījuma apstākļus ir fiksējusi Valsts policija vai Ceļu policija: ja tās nav, tad to policijai pieprasīs mūsu darbinieki;
  • notariāli apstiprināta pilnvara, ja transportlīdzekļa īpašnieks ir fiziska persona, kura atlīdzības saņemšanu uzticējusi kādam citam;
  • pilnvara, ja apdrošināšanas atlīdzību piesaka fiziskā persona juridiskās personas vārdā.
  Pēc tam, kad iesniegts negadījuma pieteikums:
  • – jādodas uz autoservisu, lai parādītu bojāto transportlīdzekli;
  • – autoserviss sagatavos tāmi un nosūtīs to mums;
  • – ja būsiet izvēlējies atlīdzību saņemt naudā, tad mūsu eksperts sagatavos aprēķinu, vadoties pēc LTAB metodikas un Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 251 (skatīt šeit: www.ltab.lv/lv/norm-akti/mk-noteikumi/page122);
  • – lēmumu par atlīdzības izmaksu pieņemsim nekavējoties, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas;
  • – tiklīdz pieņemsim lēmumu, Jūs tiksiet informēts personiski;
  • – ja transportlīdzeklis ir iegādāts līzingā, tad lēmums tiks vienmēr saskaņots ar līzinga devēju.
  Svarīgi! Lēmumu par atlīdzību var pieņemt tikai tad, kad ir zināms ceļu satiksmes negadījuma izraisītājs.