+371 67 08 04 08

Pakalpojumi uzņēmumiem

Uz biznesa attīstību orientēti apdrošināšanas pakalpojumi jebkura lieluma un nozares uzņēmumam, teicami organizēta zaudējumu atlīdzināšana bez liekas birokrātijas. Šīs Baltijas Apdrošināšanas Nama priekšrocības augstu vērtē uzņēmēji. Turklāt mūsu klientu apkalpošanas centri ir izvietoti visā Latvijā.
Zvani, konsultējies, apdrošinies!
+371 67080542

Apdrošināšana Jūsu biznesa attīstībai!


Lai bizness attīstītos veiksmīgi, nepieciešams parūpēties par risku profesionālu vadību un apdrošināšanu. Baltijas Apdrošināšanas Nams piedāvā daudzveidīgus risinājumus jebkura lieluma uzņēmumam. Mūsu apdrošināšanas pakalpojumu stiprās puses ir izdevīgas apdrošināšanas cenas, individuāla pieeja un teicami organizēts zaudējumu atlīdzināšanas process. Pie mums Jūs varat apdrošināt gan uzņēmuma darba iekārtas, gan autoparku. Izmantojot nelaimes gadījumu, ceļojumu un darbinieku veselības apdrošināšanu, parūpējieties par Jūsu uzņēmumā strādājošo labklājību. Transporta nozarē strādājošiem uzņēmumiem pieejama kuģu un kravu apdrošināšana, bet būvniecības uzņēmumiem – būvuzņēmēja visu risku un būvgalvojumu apdrošināšana. Mūsu apdrošināšanas pakalpojumu stiprās puses ir izdevīgas apdrošināšanas cenas, individuāla pieeja katram klientam, ērta un ātra zaudējumu atlīdzināšana. Tāpēc Baltijas Apdrošināšanas Nams ir labākais partneris Jūsu biznesa apdrošināšanā!

KASKO

KASKO polise pasargās Jūsu uzņēmuma autoparku no neplānotiem izdevumiem par transportlīdzekļa remontu, ja noticis ceļu satiksmes negadījums, spēkrats cietis, iebraucot bedrē, apzagts, aizdzīts vai nolaupīts. KASKO polise atlīdzina zaudējumus arī tad, ja transportlīdzeklis cietis dabas stihijā, ugunsgrēkā vai to sabojājušas trešās personas.

OCTA

OCTA ir sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, kas obligāti nepieciešama visiem Jūsu uzņēmuma autoparka transportlīdzekļiem, kuri piedalās ceļu satiksmē. OCTA sedz transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīga lietotāja civiltiesisko atbildību par zaudējumiem, kuri ir nodarīti trešajai personai ceļu satiksmes negadījuma rezultātā.Ceļojumu apdrošināšana
Ceļojumu Apdrošināšanas polise ir labākais veids, kā pasargāt uzņēmumā strādājošos ārvalstu komandējumu laikā akūtas saslimšanas gadījumā, notiekot nelaimes gadījumam, nozaudējot bagāžu, atceļot vai aizkavējoties lidojumam un citos gadījumos. Izmantojot Baltijas Apdrošināšanas Nama ceļojumu apdrošināšanas polisi uzņēmuma darbiniekiem pašiem nebūs jānorēķinās par medicīniskiem pakalpojumiem a, jo polise darbojas kā skaidra nauda.


Darbinieku veselības apdrošināšana

Apdrošinot uzņēmuma strādājošos, Jūs varat parūpēties par papildu sociālajām garantijām un rosināt rūpēties par viņu veselību, samazinot profesionālo saslimšanu risku. Veselības apdrošināšana ir arī veids, kā apmaksāt likumdošanā paredzētās obligātās darbinieku veselības pārbaudes. Turklāt uzņēmums saņems LR likumdošanā paredzētās nodokļu atlaides.

Īpašuma apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana pasargās uzņēmumu no zaudējumiem, ko var radīt ugunsgrēks, dabas stihijas, ūdens noplūde, trešo personu prettiesiska rīcība vai zādzība. Baltijas Apdrošināšanas Namā iespējams apdrošināt uzņēmuma biroju, ražošanas, tirdzniecības vai noliktavu telpas, visu veidu pamatlīdzekļus (biroja tehniku un aprīkojumu, noliktavu aprīkojumu, ražošanas iekārtas u.tml.), kā arī gatavo preču krājumus, izejvielas u.c.


Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Apdrošinot darbiniekus nelaimes gadījumiem, Jūsu uzņēmums parūpēsies par atbalstu, ja kāds no viņiem cietīs nelaimes gadījumā – pēkšņā un neparedzētā notikumā, kā rezultātā tiks nodarīts kaitējums darbinieka veselībai. Ja apdrošināšanas periods nav īsāks par gadu, darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšanai tiek piemērotas LR likumdošanā paredzētās nodokļu atlaides.


Kravu apdrošināšana

Jūs varat apdrošināt kravu vai svarīgu sūtījumu no tās nosūtīšanas līdz piegādes brīdim. Apdrošināšana ir spēkā arī kravas glabāšanas un pārkraušanas laikā. Ja apdrošināšanas laikā krava vai tās daļa zaudē savu vērtību vai aiziet bojā, reālos zaudējumus atlīdzināsim mēs!


Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise atlīdzinās zaudējumus, kas radušies Jūsu darbinieku kļūdas vai neuzmanības dēļ, veicot profesionālo darbību, kā arī segs izdevumus juridiskajai aizstāvībai pret trešo personu celtajām prasībām un tiesāšanās izdevumus.


Darba iekārtas

Apdrošinot Jūsu uzņēmuma darba iekārtas (turbīnas, boilerus, frēzes, virpas ģeneratorus, kondensatorus, smalcinātājus, sūkņus, celtņus, kompresorus, dzinējus, preses, iespiedmašīnas u.c.), varēsiet būt drošs, ka tiks atlīdzināti zaudējumi, ja iekārta salūzīs vai cietīs negadījumā, kas noticis ražotnē.


Būvuzņēmēja visu risku apdrošināšana

Būvuzņēmēja visu risku apdrošināšana pasargā būvuzņēmēju no zaudējumiem, ko būvdarbu laikā var radīt dažādi negadījumi – ugunsgrēks, dabas stihija, celtniecības tehnikas un iekārtu zādzība, trešo personu prettiesiska rīcība. Ar būvuzņēmēja visu risku apdrošināšanas polisi Jūs varēsiet būt drošs, ka darbi tiks pabeigti bez kavēšanās, nepārsniedzot plānotās izmaksas.


Būvgalvojumu apdrošināšana

Būvniecības nozarē viens no izplatītākajiem riskiem ir līgumsaistību neizpilde. Gadījumā, ja neparedzētu iemeslu dēļ Jūsu būvuzņēmums nevarēs pildīt saistības pret pasūtītāju, mēs kompensēsim zaudējumus. Baltijas Apdrošināšanas Nams piedāvā vairākus būvniecības galvojumu apdrošināšanas veidus – konkursa dalības galvojumu, priekšapmaksas (avansa maksājuma) galvojumu, darbu izpildes galvojumu un garantijas perioda galvojumu. Tiem ir atšķirīgs apdrošināmais objekts, taču mērķis viens – pasargāt pasūtītāju no zaudējumiem.

Lūdzam sazināties ar Baltijas Apdrošināšanas Nama korporatīvo darījumu nodaļu pa tālruni 67080542!