+371 67 08 04 08

Rekvizīti

Rekvizīti

"Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS
Juridiskā adrese:
Antonijas iela 23,
Rīga, LV-1010
Vienotais registrācijas numurs:
40003494976

Swedbank, A/S
Kods: HABALV22
LV48HABA 0001408062030

SEB banka, A/S
Kods: UNLALV2X
LV85UNLA 0050 0022 11309

Citadele banka, A/S
Kods: PARXLV22
LV34PARX 0009 6280 70001

Luminor banka, A/S
Kods: RIKOLV2X
LV67RIKO 0002 0130 14000